Lumen Cinema

Description

LUMEN CINEMA成立於2019年,首家影院設於葵涌,於一間影院內設多間迷你影廳,VIP尊貴影廳,更有配備特色餐廳以及小賣部,為香港觀眾帶來嶄新及多元化的電影體驗。

葵涌打磚坪街1-25號寶星廣場地下

G/F Po Sing Plaza, 1-25 Ta Chuen Ping Street, Kwai Chung

香港

 Email: Click Here

Parking

Public Transport

Key:
2D 2D
2D Dolby Atmos 2D Dolby Atmos
3D Dolby Atmos 3D Dolby Atmos

Show Times

ANPANMAN:Fluffy Flurry and the Land of Clouds(CAN)

2021-08-05 (Thu)

2021-08-06 (Fri)

2021-08-07 (Sat)

Black Widow

2021-08-05 (Thu)

2021-08-06 (Fri)

2021-08-07 (Sat)

Coffin Homes

Jungle Cruise

2021-08-05 (Thu)

Jungle Cruise (Dolby Atmos)

2021-08-05 (Thu)

2021-08-06 (Fri)

2021-08-07 (Sat)

Man In Love

2021-08-05 (Thu)

2021-08-06 (Fri)

2021-08-07 (Sat)

Old

2021-08-05 (Thu)

The Boss Baby: Family Business (CAN)

2021-08-05 (Thu)

2021-08-06 (Fri)

2021-08-07 (Sat)

Till Death

2021-08-05 (Thu)

2021-08-06 (Fri)

2021-08-07 (Sat)